سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1389

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

ناقدین

تاریخ

انجمن

نشست علمی

مسئله معرفت پیشین( 1)

سيدعلي طاهري خرم آبادي

حجت الاسلام عسكري سليماني اميري

01/02/1389

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

ضرورت پرداختن به دانش معرفت شناسي وشرح مختصرديدگاه ملاصدرا درموردعلت ومعلول

حجةالاسلام والمسلمين حسين مظفري

10/09/1389

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

بررسی ونقد مباحث کتاب معرفت شناسی نوین( ترجمه یکی ازاعضای هیأت مدیره انجمن معرفت شناسی)

کارشناسان معرفتی

1388و1389

معرفت شناسی حوزه