سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1385

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

ناقدین

تاریخ

انجمن

نشست علمی

نقد نظریه فرضیه یابی و حدس برای تبیین پدیده­ها

حجت الاسلام هادی صادقی

محمد لگنهازون، قائمی­نیا

15/02/1386

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

حقیقت معنا

حجت الاسلام غلامرضافياضي

حجج اسلام علیرضا قائمی‌نیا و ابوالفضل ساجدي

25/02/1386

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

ممتافيزيك و جامعه‌شناسي معرفت 1 و 2

حجت الاسلام دکترحميد پارسانيا

23/03/1386

معرفت شناسی حوزه

نقدكتاب

کتاب منابع معرفت« کاوشی درژرفای معرفت شناسی2»تألیف استاد محمدحسين زاده

حجت الاسلام محمدحسين زاده

حجج اسلام حميدرضارضانيا و دكترعلي شيرواني

13/08/1386

معرفت شناسی حوزه

نقدكتاب

کتاب « معرفت شناسي

حجت الاسلام حسن معلمی

حجج اسلام حميدرضارضانياوعسكري سليماني اميري

18/12/1386

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

اشتراکات علم حضوری وعلم حصولی

کارشناسان معرفتی

1386

معرفت شناسی حوزه