سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی» 1385

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

تاریخ

انجمن

دبیر علمی نشست

نشست علمی

معرفی ونقد وبررسی آرای باس فراسن معرفت شناس غربی

دكتر محمد لگنهاوزن

05/03/1385

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

ارزش معرفتی گزاره های اخلاقی

حجت الاسلام حسن معلمی

22/09/1385

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

فرضيه‌ربايي و حدس براي تبيين پديده‌ها

حجج اسلام دكترهادي صادقي و علیرضا قائمی‌نیا

22/09/1385

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

هستی شناسی معنا

حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی

29/09/1385

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

آیا مفهوم به حقیقی واعتباری تقسیم می‌شود یا معنا؟

حجت الاسلام احمد ابوترابى

1385

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

تفاوت­های علم حضوری وعلم حصولی

کارشناسان معرفتی

1385

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام احمد ابوترابى

نشست علمی

شرح مباحث شناخت‌شناسي

کارشناسان معرفتی

1385

معرفت شناسی حوزه