سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی» 1384

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

تاریخ

انجمن

دبیر علمی نشست

نشست علمی

عقلانيت ارزش- وسيله اي

حجت الاسلام دكترهادي صادقي

25/08/1384

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

كليات مباحث شناخت شناسي(1)

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی

17/09/1384

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نقدكتاب

کتاب « پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر » تألیف استاد محمد حسین زاده

حجت الاسلام محمدحسين زاده

17/09/1384

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

كليات مباحث شناخت شناسي(2)

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی

02/10/1384

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

آیا معرفت شخصی است یا عمومی؟

کارشناسان معرفتی

1384

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام احمد ابوترابى

نشست علمی

تعریف علم حضوری وعلم حصولی

کارشناسان معرفتی

1384

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام احمد ابوترابى