سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی» 1383

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

تاریخ

انجمن

دبیر علمی نشست

ميزگرد علمی

جنبش نرم‏افزارى در عرصه معرفت‏شناسى؛ زمينه‏ها، مزايا و آسيب‏ها

دكتر محمد لگنهاوزن و حجج اسلام محمد حسين زاده و احمد ابوترابى

26/09/1383

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام احمد ابوترابى

نشست علمی

ابتكارات انديشمندان اسلامى معاصر در معرفت‏شناسى

حجج‏ اسلام حسن معلمى، مجتبى مصباح و عبدالحسين خسروپناه

26/09/1383

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام حسن معلمی

نشست علمی

مبناگروي (شرح مبناگروي ويژة متفكران مسلمان و ادلة آن)

حجت الاسلام محمدحسين زاده

16/10/1383

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

شرح نفس الامر

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی

14/11/1383

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

نشست علمی

ارزش شناخت (شرح وبررسي تخصصي ارزش شناخت)

حجج اسلام غلامرضافياضي، حسن معلمی، محمدحسين زاده، احمد ابوترابى

14/11/1383

معرفت شناسی حوزه

حجت الاسلام احمد ابوترابى

نشست علمی

حضوري بودن محسوسات (درتقرب به حضوري بودن محسوسات)

حجت الاسلام عسكري سليماني اميري

12/12/1383

معرفت شناسی حوزه

استاد ابراهيم عليپور

میزگرد

ابتکارات اندیشمندان اسلامی معاصر در معرفت شناسی

حجج اسلام معلمی، مصباح، خسروپناه

1383

معرفت شناسی حوزه