سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

بسم الله الرحمن الرحیم


محمدحسین زاده

در مرداد ۱۳۴۰در شهرمقدس قم به دنیا آمد. پس از اتمام دورة راهنمایی، حدود سال‌های ۵۳ و ۵۴ دروس حوزه را دنبال کرد و در طی پنج سال و اندی، در سال ۱۳۵۹، توانست به درس خارج فقه و اصول
راه
یابد.دورة تحصیل سطح، علاوه بر دروس رایج، فلسفتنا، اقتصادنا، عربی جدید، انگلیسی و نیز
اخلاق و تفسیر را در محضر اساتیدی فرهیخته آموخت. فقه واصول را در مقطع عالی سطح از
محضر بزرگانی همچون آیت الله پایانی وآیت الله اعتمادی و آیت الله قافی فرا گرفت.
از سال ۵۹ تا ۷۴ به مدت ۱۵ سال در درس خارج فقه و اصول اساتید برجسته ای چون حضرات
آیات عظام مظاهری، شبیری زنجانی و
مشارکت فعال داشت.در طول تحصیل وپژوهش،
به طور مستمر در دروس اخلاق ، فلسفه وتفسیر و عقاید استاد حضرت آیت الله مصباح شرکت
کرد واز آغاز تحصیلات حوزوی ، بلکه پیش از آن، از راهنمایی های معظم له بهرة بسیاری
برد. به علاوه، او دردرس های اسفار حضرت آیه الله جوادی نیز چند سالی حضور داشت
وازدروس عرفان ایشان نیز استفاده کرد.حدود سال ۱۳۶۵
به عضویت درگروه تخصصی فلسفه
باقرالعلوم(ع) به ریاست استاد مصباح در آمد وبه تحقیق در حوزه فلسفه پرداخت. از
جملة ثمرات این تلاش گروهی، آماده ساختن درس‌های اسفار، ج ۶ و نیز شناخت‌شناسی
استاد حضرت آیه الله جوادی آملی بود
.

در سال۱۳۷۲ دکترای فقه واصول(معادل) رااز حوزه وپس از آن( مدرک داخلی) دکترای فلسفه را از
موسسه امام خمینی
وبالاخره دکترا( در معرفت شناسی) را ازحوزه دریافت نمود.

در سال۷۴، علاوه بر تحقیق در رشته فلسفه، در بنیاد باقرالعلوم(ع)،
تدریس خارج فقه و اصول را شروع کرد که تاکنون(۱۳۸۵) ادامه دارد. در سال ۱۳۷۷


عضوهیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی گردید. او اکنون در سمت استاد به پژوهش و
تدریس اشتغال دارد
.

تدریس

علاوه بر تحقیق و پژوهش، وی به تدریس نیز اهتمام داشته و دارد.
موضوعات مورد تدریس وی به شرح زیر است
:

۱.فلسفه اسلامی؛ ۲. معرفت شناسی؛ ۳. فلسفة دین؛ ۴. فلسفة اخلاق؛ ۵. زبان
تخصصی(انگلیسی و عربی)؛ ۶. کارورزی تحقیق؛ ۷. فقه؛ ۸. اصول.پژوهش

تاکنون طرح‌های بسیاری را در حوزه معرفت شناسی، فلسفه دین، معرفت شناسی دینی و ارائه کرده
و به تحقیق پرداخته است. حاصل این پژوهش‌ها کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری است که
نگارش یافته یا ترجمه شده است


کتاب‌ها
کتاب‌های منتشر شده وی عبارتند از
:
۱. پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲؛
این کتاب که به منظور تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و کلام یا دکترا نگارش
یافته است، در ۱۳۸۳ کتاب سال شناخته شد
.


۲. دین شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۳
٫


۳. فلسفة دین، چاپ سوم، بوستان کتاب، با نگارش مجدد
واصلاحات، ۱۳۸۸.


۴. معرفت شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ یازدهم،۱۳۸۵، کتاب درسی
رشته های کلام و فلسفه در مقطع کارشناسی.


۵. مبانی معرفت دینی (با همکاری جناب آقای احمد واعظی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی، چاپ یازدهم، ،۱۳۸۵کتاب درسی رشته های کلام و فلسفه درمقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد.


۶
. عقیده و عمل. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم،۱۳۸۷


7. مفاهیم بنیادین در معرفت شناسی، ترجمه آثاری از پلنتیگا، پالک و کاسلو. زلال
کوثر، چاپ اول،۱۳۸۲.


۸. درآمدی به معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،
چاپ دوم، ۱۳۸۵؛ کتاب درسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
.


۹
.منابع معرفت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۸۶؛ در سال ۸۷
کتاب سال شناخته شد.


۱۰. معرفت لازم وکافی در دین، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۷.


۱۱. معرفت بشری؛زیر ساختارها ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،
۱۳۸۸.


۱۲. معرفت دینی؛عقلانیت و منابع، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،۱۳۸۹
.


۱۳
٫ نگاهی معرفت‌شناختی به وحی، الهام، تجربه دینی، عرفانی و فطرت، موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی،
1390.


14. معرفت بشری؛ مولفه‌ها (در حال پژوهش).


مقاله‌ها

برخی از مقاله‌های وی از این قرار است
:
شکاکیت و نسبیت‌گرایی، مجلة معرفت فلسفی، شماره ۵


مروری بر زیر ساخت‌های معرفت بشری: محسوسات و وجدانیات، همان، شمارة ۶


مکاشفه و تجربه دینی ( با همکاری جناب آقای محسن قمی) معرفت شمارة ۱۹


مبانی نظریة تعدد قرائت‌ها، قبسات، شمارة ۲۳


هرمنوتیک و پراگماتیک، ترجمه، کیهان اندیشه شمارة ۸۰


تحلیل معرفت و چالش‌های معاصر، مجلة معرفت فلسفی، شماره ۱۷

اخبار
منابع معرفت شناسي
نشست ها
کلاس ها
پيوندها