سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

معرفی کتاب

«نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید»

نوشته: نیکلاس اوریت و الیک فیشر

ترجمه و نقد: استاد دکتر حسن عبدی ، معاون گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)

ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سیزده فصل به همراه دو ضمیمه در 608 صفحه

نیم نگاهی به فصل­های کتاب حاضر

این کتاب در 13 فصل به همراه 2 ضمیمه تدوین یافته که عناوین فصل­های آن عبارتند از :

فصل اول: معرفت شناسی چیست؟

فصل دوم : تعریف معرفت قضیه ای به باور صادق موجه

فصل سوم : تلاش های بیشتر برای تعریف معرفت قضیه ای

فصل چهارم : چیستی باور دارای توجیه کافی

فصل پنجم: مبناگرائی در باب باورهای تجربی

فصل ششم: مبناگرائی درباب باورهای پیشین

فصل هفتم: تبیین نظریه های انسجام گرا در باب توجیه

فصل هشتم: یک ارزیابی از انسجام گرائی

فصل نهم: مشکلات تشخیص استنتاج قیاسی

فصل دهم: مشکل سنتی استقراء

فصل یازدهم: استمرار استنتاج­ها

فصل دوازدهم: کواین و معرفت شناسی طبیعی شده

فصل سیزدهم: دیدگاه رورتی درباره فلسفه و آینده طبیعت

همچنین همان­گونه پیش از بیان شد، نویسندگان این کتب، برای آن دسته از خوانندگانی که آشنایی کمتری با مباحث دارند، ضمیمه­ای تدارک دیده­اند که پاره­ای از مباحث مقدماتی در باب منطق را ارائه می­دهد.

در صفحه 34 این کتاب و در بیان نقاط مثبت آن به قلم مترجم محترم می خوانیم:

«یکی از ویژگی­های مثبت این کتاب، داشتن تمرین­هایی است که با درگیر کردن ذهن خواننده با محتوای کتاب، زمینه درک بهتر مطالب را فراهم می سازد....ویژگی مثبت دیگر این کتاب این است که در پایان آن، فهرستی از منابع مهم در زمینه مربوط را در اختیار خوانندگان می گذارد، تا در صورت نیاز، با مطالعه منابع، به تفصیل مطالب دست یابند.»

اخبار
منابع معرفت شناسي
نشست ها
کلاس ها
پيوندها